K navařování se používá značné množství různých šroubů, kolíků, matic, trnů, elektrokonektorů a dal. prvků obecně označovaných jako "přivařovací nebo navařovací svorníky". Tyto svorníky jsou vyrobeny z různých materiálů a ve specifických tvarech podle použité přivařovací metody (viz. https://eshop.simak-hbs.cz/blog/2_svorniky-pro-privarovani) ......
Článek o přivařování svorníků- matic MARC HexNut
Poradenství pro svorníkové přivařování
Při potřebě zvýšení počtu navařovaných svorníků, při potřebě zpřesnění pozice navařeného svorníku nebo při potřebě elektronického testování kvality každého navařeného svorníku, je optimální nasazení automatizovaného svorníkového přivařování.
  • 1
  • 2
Showing 1 to 4 of 6 (1 Pages)