Základní technologie HBS
Základní členění technologií svorníkového přivařování z produkce HBS Bolzenschweiss-Systeme GmbH se provádí podle průběhu svařovacího procesu, typu svařovacího zdroje a přivařovací pistole. Detailně se tím zabývá norma EN ISO 14555, která ustanovuje 4 základní svařovací metody.
Článek o přivařování svorníků- matic MARC HexNut
Článek o přivařování svorníků popisující hlavní metody svorníkového přivařování