Svorníky pro přivařování
Základní rozdělení svorníků se provádí podle použité metody, kterou jsou svorníky přivařovány (podrobně Základní technologie HBS/Článek o navařování svorníků). Popis jednotlivých metod řeší norma pro svorníkové přivařování EN ISO 14555. 
K navařování se používá značné množství různých šroubů, kolíků, matic, trnů, elektrokonektorů a dal. prvků obecně označovaných jako "přivařovací nebo navařovací svorníky". Tyto svorníky jsou vyrobeny z různých materiálů a ve specifických tvarech podle použité přivařovací metody (viz. https://eshop.simak-hbs.cz/blog/2_svorniky-pro-privarovani) ......
Dodáváme svorníky pro všechny metody svorníkového přivařování dle EN ISO 14555, v materiálech - poměděná ocel, nerez ocel, mosaz a hliník dle EN ISO 13918.